Som jag minns det - 2006
I mitt kandidatexamensprojekt arbetade jag utifrån minnesbilder. Objekt framkallade ur minnet, uppförstorade i lera och placerade i ett eget sceneri. För mig är minnen konserverad tid som man blixtsnabbt kan föras tillbaka till av lukter, ljud, stämningar och objekt. Vissa minnen är tydligt avgränsade från varandra, andra flyter ihop och somliga minnen blir fragmentariska. Oavsett vilket blir mina minnen referenser till hur jag tolkar och förhåller mig till nuet. För mig är minnet och känslan viktigare än hur det var i verkligheten.