Talande fat - 2005
Ett arbete med lergodslera och olika trycktekniker. Fat blir till bilder. Utgångspunkten i detta projektet låg i intresset för samlartallriken eller souvenirtallriken och viljan att skapa mina egna bilder. Motiven vandrar mellan minnesbilder och tankar om manliga/kvinnliga attribut.


Gammelfarmor hade en hund som hette Sissa


Henne var jag rädd för


Confidence 1


Confidence 2


Gammelfarmors gungstol